به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


31 May 2006

ترس و وحشت رژیم اسلامی از اوج گیری اعتراضات ضد حکومتی

: ایران پرس نیوز
پورمحمدی، وزیر کشور دولت احمدی نژاد طی سخنانی در جمع استانداران رژیم، ترس و وحشت خود را از اوج گیری اعتراضات ضد حکومتی ابراز کرد و گفت : حادثه ای که بر سر کاریکاتور روزنامه ایران اتفاق افتاد، نشان می دهد که دشمن بر روی تمام حوادث کوچک و بزرگ برنامه ریزی می کند
وی با نگرانی، همبستگی میان دانشجویان، کارگران و سایر اقشار مردم ایران را نیز به دشمنان نسبت داد و گفت تلاش دشمنان براین است که حوادث کوچک را بهم پیوند بزنند و از بروز برخی مسایل دانشجويی، کارگری و اجتماعی و قومی، بهره برداریهای مختلف بعمل آورند
شاهرودی عراقی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز در جمع شماری از کارگزاران رژیم، با ابراز نگرانی از تظاهرات ضد حکومتی مردم آذربایجان گفت : جریانهای شکست خورده ضد انقلاب از منافذ خاصی نفوذ می کنند
محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران نیز اعتراضات ضد حکومتی مردم در استانهای آذربایجان و خوزستان را علائم‌ شكننده بودن دستگاه ‌امنیتی جمهوری اسلامی دانست و نسبت به ‌آن هشدار داد
وی گفت تبدیل شدن انتشار یک نامه جعلی منسوب به ‌معاون رئیس ‌جمهور سابق در اهواز و یا بحران مربوط به‌ انتشار یک كاریكاتور در تبریز، نشان می ‌دهد كه ساختار امنیتی كشور به ‌ویژه در حوزه ‌اقوام، آن چنان شكننده شده‌ است كه با هر تلنگری می ‌تواند دچار تزلزل و نا آرامی ‌شود

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home