به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


31 May 2006

زندانى به وسعت ايران درست كرده‌اند


عيسى سحرخيز معتقد است «حذف فيزيكى و فكرى» روشنفكران در دستور كار يك جريان خاص اطلاعاتى­امنيتى قرار دارد
مدتى‌ست كه برخى از روشنفكران و روزنامه‌نگاران مستقل و دگرانديش با مشكل خروج از كشور و شركت در مجامع بين‌المللى فرهنگى و مطبوعاتى مواجه‌اند. در بعضى موارد گذرنامه افراد از آنها گرفته شده و سپس اعلام مى‌شود كه مفقود شده است و در مواردى نيز پس از ضبط گذرنامه به آنها گفته مى‌شود كه ممنوع‌الخروج هستند
: ادامه مطلب

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home