به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


03 August 2006

دفاع از حقوق بشر درايران ممنوع اعلام شد
پیک نت : همزمان با محاكمات كودتائی ، كليد خوردن طرح بازگرداند فعالان سياسی سابقه دار به زندان و فاش شدن بازهم بيشتر فجايعی كه در زندان ها می گذرد و همچنين مرگ اكبر محمدی در اوين وزارت كشور با صدور اطلاعيه ای فعاليت كانون مدافعان حقوق بشر ايران را غيرقانونی اعلام كرد

اين كانون به همت شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل در ايران تشكيل شده و چهره هائی نظير عبدالفتاح سلطانی در آن حضور دارند كه خود وی نيز به موجب يك حكم كودتائی جديد قرار است به زندان بازگردانده شود. شبيه همين برنامه برای زندانی كردن عيسی سحرخيز تدارك ديده اند. اينها بايد بپيوندند به ناصر زرافشان و مهندس خوئينی ها در زندان اوين
اين درحالی است كه محسنی اژه ای وزير اطلاعات وامنيت كه گفته می شود مبتلا به نوعی بيماری روان آزاری است سرگرم سناريوی انقلاب مخملی است و می خواهد ، به تقليد از ري شهری و فلاحيان يك فيل امنيتی نيز او هوا كند
احمدی باطبی را هم برای همين منظور بار ديگر دستگير كرده اند. كانون اين سناريو را اعترافات زير شكنجه جهانبگلو قرار داده اند

وزارت كشور كه خود بخشی از دستگاه امنيتی - پليسی كشور شده است ، همزمان با اين مجموعه رويدادها اعلام داشت : از آن‌جا كه برخی از افراد تحت عنوان كانون مدافعان حقوق بشر، اقدام به انجام فعاليت‌های مختلف از جمله انتشار بيانيه و اعلاميه ، برگزاری نشست‌های مطبوعاتی ، همايش و تجمع ، نامه‌نگاری با مقامات و نهادها و دستگاه‌های مختلف در داخل و خارج از كشور مي‌نمايند ، بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند تاكنون مرامنامه و اساسنامه كانون مذكور مورد تاييد كميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيت قرار نگرفته است. لذا هرگونه فعاليت تحت عنوان "كانون مدافعان حقوق بشر" غير قانونی بوده و متخلفين تحت پيگرد قضايی قرار خواهند گرفت

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home