به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


02 August 2006

یاسر مجیدی زندانی تبعيد شده تهديد به مرگ شد


فعالان حقوق بشر در ايران : بنا بر گزارشات رسیده از بیرجند وزارت اطلاعات شهر بیرجند در یک اقدام تهدید آمیز با خانواده آقای یاسر مجیدی تماس گرفته و با اهانت و فحاشی خانواده این زندانی را تهدید به قتل فرزندشان کردند
در پی افشاگری فعالان حقوق بشر در ایران در مورد وضعیت یاسر مجیدی وزارت اطلاعات در چند روز گذشته با تماس تلفنی عنوان کرد : اگر ارتباط خود را با فعالان حقوق بشر و رسانه های فارسی زبان ادامه دهید منجر به خودکشی یاسر مجیدی خواهید شد
از سوی دیگر طی ارتباط یاسر مجیدی با خانواده خود مسئولین قوه قضائیه اعلام کردند اگر پدر و مادر شما تماس خود را با فعالان حقوق بشر و رسانه ها ادامه دهد آنها را بازداشت خواهیم کرد . یاسر مجیدی زندانی سیاسی است که در زندان بیرجند و در تبعید بسر می برد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home