به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


31 July 2006

دو خبر از بند 209 اوین

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر : رضا ملک مامور سابق وزارت اطلاعات که به اتهام افشای پشت پرده ی قتلهای زنجیره ای در سال 78 شناسایی و بازداشت شده بود، هم اکنون در سالن 2 بند 209 زندان اوین به سر میبرد
بنا بر اخبار رسیده رضا ملک که به دلیل انتشار جزواتی در مورد قتلهای زنجیره ای بازداشت گشته و تحت شدید ترین شکنجه های جسمی قرار گرفته بود، هم اکنون در حالی که 2 سال از دوران حبسش باقی مانده است همچنان در بند امنیتی زندان اوین نگهداری میشود. وی هم اکنون به صورت مرتب به بند انفرادی منتقل شده و تحت بازجویی قرار میگیرد
رضا ملک پیش از این با انتشار نامه هایی از زندان، به شکنجه های وحشیانه خود در دوران بازجویی اشاره کرده و محافل حقوق بشری را در مورد وضعیتش به استمداد طلبیده بود
همچنین احمدرضا رشیدنیا که به اتهام جاسوس هسته ای بازداشت و 3 ماه را در سلول انفرادی بند 209 گذرانده بود، از سوی دادگاه انقلاب تهران بدون وجود مستندات قانونی به اعدام محکوم گردید.احمدرضا رشیدنیا دارای 3 فرزند میباشد که همسر وی نیز از بیماری کلیه رنج میبرد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home