به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


13 September 2006

! احضار یک روزنامه نگار، براي اجراي حكم شلاق


مسعود باستاني ، روزنامه‌‏نگار اخطاريه‌‏اي دريافت كرده است كه طبق آن بايد ظرف سه روز خود را براي اجراي حكم 74 ضربه شلاق به دايره اجراي احكام دادسراي ناحيه 9 تهران (فرودگاه) مراجعه كند. مسعود باستاني در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اعلام اين مطلب، گفت: علي‌‏رغم اينكه پس از صدور حكم دادگاه بدوي در رابطه با پرونده‌‏ خود مبني بر حمايت از اكبر گنجي در دوران اعتصاب غذايش در زندان اوين -كه در اين خصوص بنده به تحمل 74 ضربه شلاق و جزاي نقدي محكوم شده بودم- نسبت به تجديدنظرخواهي در پرونده ظرف مهلت قانوني اقدام كردم، امروز اخطاريه‌‏اي از سوي دايره اجراي احكام دادسراي ناحيه 9 تهران (فرودگاه) دريافت كردم كه بر اساس آن موظف هستم ظرف مدت سه روز آينده جهت اجراي حكم شلاق به اين دايره مراجعه كنم
وي افزود: بر اساس اين اخطاريه ، در صورت عدم مراجعه بنده ، دستگاه قضايي نسبت به جلب من اقدام خواهد كرد
باستاني تصريح كرد: سوال من اين است كه اولاً صدور حكم شلاق براي روزنامه‌‏نگاري كه در حال انجام وظايف حرفه‌‏اي خود بوده است چه معنايي دارد ، ثانياً اجراي زودهنگام حكم شلاق در شرايطي كه هنوز دادگاه تجديدنظر رأي خود را صادر نكرده و حكم هم قطعي نشده است ، بر اساس چه استدلالي انجام گرفته است؟

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home