به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


20 June 2007

چهل و سه کودک در لیست اعدامهای رژیم اسلامی قرار دارند


اخیرا عماد الدین باقی در روزنامه میهن فاش کرده است که ۴۳ کودک ( ۴۱ پسر و ۲ دختر ) در صف اعدامی های رژیم اسلامی قرار دارند
از سوی دیگر فیلیپ آلستون نماینده ویژه سازمان ملل قبلا در اعتراض خود به مقامات قضایی رژیم اسلامی تعداد این کودکان را ۱۵ تن اعلام کرده بود
در حال حاضر اختلاف بر سر ارقام نیست و نکته مهم این است که رژیم اسلامی از اعدام بعنوان یک ابزار وعامل تنبیهی حتی در مورد کودکان زیر 18 سال استفاده می نماید
این موضوع جنایتی شنیع٬ ضد بشری و منسوخ میباشد که مبارزه با آن٬ نه وظیفه یک گروه یا جریان خاص که رسالتی است انسانی و بشر دوستانه که یک حرکت هماهنگ و منسجم را در سطوح مختلف داخلی و بین المللی می طلبد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home