به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


20 June 2007

شمارش معکوس تا اجراي حكم سنگسار در ملاء عام


شهرازد نیوز: بنا به حكم دادگاه انقلاب، ساعت 9 صبح روز پنجشنبه اين هفته يك زن و یک مرد در قزوين سنگسار خواهند شد. اين زن و مرد كه به اتهام زناي محصنه سنگسار خواهند شد در حقيقت زن و شوهر بوده اند و صاحب يك فرزند 11 ساله هستند
زن مزبور، در روستايي در اطراف قزوين زندگي مي كرده و 14 سال قبل توسط همسر خود از خانه، بيرون انداخته مي شود. همسر او طبق سنت در جمع اعلام مي كند كه زن خود را طلاق داده است اما اين طلاق در هيچ دفترخانهاي ثبت نمي شود. 2 سال زن با مرد دیگری ازدواج می کند و اين ازدواج در خانواده پدر دختر رسميت مييابد ولي همچنان ثبت قانوني نمي شود
سالها بعد همسر اول اين زن عليه وي شكايت كرده و مدعي عدم اعلام طلاق مي شود
حكم سنگسار اين دو در حالي كه صاحب فرزند مشترك بودند از سوي دادگاه بدوي صادر مي شود. اين حكم دوباره از سوي ديوان عدالت اداري نيز تائيد مي شود و 2 روز ديگر حكم سنگسار آنها در ملاء عام اجرا خواهد شد. اين در حالي است كه زن متهم تا كنون به ارتباط نامشروع اقرار نكرده و حكم تنها بر اساس "علم قاضي" صادر شده است
این زن و شوهر، از سال 71 در زندان به سر مي برند
لازم به ذكر است كه اين شيوه ازدواج و طلاق همچنان در بسياري از مناطق كشور اجرا ميشود
تلاش جمعيتهاي حقوق بشري و فعالان زن ايران براي عدم اجراي حكم آغاز شده است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home