به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


01 July 2008

امیر فرشاد ابراهیمی به آلمان بازگردانده شد

به پا خیز: پس از 18 ساعت بازداشت در بازداشتگاه فرودگاه استانبول، سرانجام امیر فرشاد ابراهیمی به آلمان بازگردانده شد. در طی این مدت رایزنی های فراوانی میان مقامات غربی و فعالان حقوق بشر و مقامات ترک صورت پذیرفت
امير فرشاد که در زندان به تلفن همراه خود دسترسی داشت به لس آنجلس تايمز گفت: يک مقام ترک آمد و گفت هر موقع که تو به اينجا می آيی کار سياسی می کنی و برای ما با ايران مشکل درست می کنی
وی اضافه میکند : مردی آمد و ادعا کرد که ايرانی ها آمده اند و درخواست کرده اند من را به ايران بازگردانند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home