به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


20 April 2009

نانوشته، قلمش دست گرفت، نامه زیبا بنوشت

دوش وقت سحری خواب دگرگونی دید
بار دیگرسخن از وعده فردا بنوشت
عاقلان نیک بدانند که این چونان است
نانوشته، قلمش دست گرفت، نامه زیبا بنوشت


به پا خیز: همه شما خوبان با کلمه اصلاحات و جبهه ای که برای آن ساخته اند آشنائی دارید. جبهه ای که با سن کمی که دارد و بنا به شواهد عینی، خود دچار انشعابات متعددی گردیده است. البته به هیچ وجه در اینجا قصد موشکافی در احوالات این جریان سیاسی و در راس آن، هنرمند توانای صحنه های داخلی و خارجی، جناب خاتمی را ندارم، اما در این نوشتار قصد دارم تا با مروری کوتاه بر سخنان و بیانیه های انتخاباتی ناپخته یکی از سردمداران این جریان سربرآورده از نظام جمهوری اسلامی، روحی تازه گردانیم و خنده ای بشکفانیم و در انتها شاید با فرار از مهلکه حسرت، چاره ای منطقی بیندیشیم
چند روز پیش مطلبی را در سایت فارسی بی بی سی خواندم. بیانیه یکی از نامزدهای احتمالی انتخاباتی در خصوص ایده ها و طرحهائی که در ذهن دارد. روی صحبت این بیانیه با من و امثال این بنده حقیر است والا رقبا و سران حکومتی و مطمئنا عقلا اصل موضوع را می دانند و به ریش من و امثال من بینوا ریشخند می زنند
در این بیانیه صحبت از تغییر در قانون اساسی، حذف نظارت استصوابی، دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان، لغو انحصار حکومتی بر رسانه ها، احقاق حقوق حقه اقوام و ملل ساکن ایران، حذف گزینش و سهمیه‌بندی‌ های جنسیتی در ورود به دانشگاه‌ها، منع دخالت در زندگی شخصی مردم، دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق اینترنت، لغو ممیزی کتاب توسط دستگاه حکومتی، حمایت از انجمنهای گارگری و صنفی و برچیدن گشت های ارشاد سخن به میان آورده شده است
اصلا نیازی به تامل نیست و بی اختیار با خواندن این جملات و فکر اجرای آن در نظام جمهوری اسلامی آرام آرام لبخند بر لبهایمان جاری می شود و در انتها از شدت قهقهه در عضلات صورتمان احساس درد می کنیم. دردی که ناخودآگاه به قلبمان هجمه می زند و در دل جاری می گردد
این جناب که سالیان مدیدی در تب تکیه بر کرسی ریاست جمهوری سوخته است، گویا به تازگی دچار توهمات و یا بهتر بگویم تالمات شدید روحی قرار گرفته و یا شاید به علت کهولت سن و یا از کف دادن قدرت تمییز چنین جملاتی را به زبان آورده است. آنچه مشخص است و تجربه نیز ثابت می کند، با هیچکدام از نتیجه گیری های فوق الذکر همخوانی ندارد و به نظر این حقیر ایشان در محاسبات خود دچار اشتباه گردیده است
متاسفانه گویا هنوز به ایشان اطلاع نداده اند که طبقات وسیعی از جامعه از اصلاحاتی این چنینی کاملا مایوس گردیده اند و شعور سیاسی مردم عام نیز در طی این سالها و به برکت این حکومت بسیار بالاتر از این رفته است که چنین وعده هایی را با وجود نظام اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی جدی بگیرند
از ایشان توقع می رفت که پس از شکست وعده های انتخاباتی دور گذشته شان که تا این حد هم رویائی نبود، در این دوره، همچون دیگر دوستان ( مثلا آقای رفسنجانی ) به تماشا می نشستند و پا پیش نمی گذاردند و یا اینکه اگر قصد آمدن داشتند اینچنین به شعور ملت توهین نمی کردند
پس از گذشت چهار سال هنوز برخی از وعده های انتخاباتی ایشان مانند پرداخت حقوق ماهیانه به همه ایرانیان بالای هجده سال، موضوع لطیفه ها و پیامک های ارسالی ایرانیان است. نظامی که با درآمد نفت بشکه ای 130 دلار توانائی پرداخت حقوق و مزایای معوقه معلمان و کارگران خود را ندارد، چگونه و با چه مدیریتی وعده چنین پرداختی را می دهد، ما نیز حیرانیم
آنهم مملکتی که هزاران صاحب و وکیل و وصی و صاحب اختیار دارد. لااقل یک آدم سیاسی فهیم هم در اطراف این شخص پیدا نمی شد که به ایشان یادآوری کند که آن سید زیباروی خوش زبان با آن آرا میلیونی و در اختیار داشتن مجلس چه گلی به سر این مردم زد که شما در چنین شرایط و اوضاع و احوالی بتوانید این کارها را انجام بدهید ؟
هر چه فکر می کنم تنها جمله و البته مودبانه ترین و کوتاه ترین عبارتی که در پاسخ به اینگونه فرمایشات از ذهن من عبور می کند این است و بس : زهی خیال باطل
شما هنوز متوجه نشده اید که روی سخن من با چه کسی است؟ اطمینان دارم که همگی فهمیده اند، ولیکن من برای اینکه جای اگر و اما باقی نگذاشته باشم و برای آندسته از افرادیکه با زیرکی قصد پیچیدن در کوچه " شهید علی چپ را دارند"، جوابی داشته باشم، نام این اعجوبه و مغز متفکر تبلیغات انتخاباتی را یواشکی مطرح می کنم
فقط امیدوارم که بر و بچه های حزب جمهوریخواه این پست را مطالعه نکنند و این مغز متفکر را برای سوئ استفاده در انتخابات آتی آمریکا و البته رویاروئی با باراک اوباما در سال 2012 به گروگان نبرند
سر بسته می گویم; لر هست و از اهالی الیگودرز، تا سال 71 و تا آنجائی که در توان داشت برخان ریاست بنیاد شهید خوش به جیب زد و البته ریاست مجلس را در دوره های اول و سوم نیز بر عهده داشت. باز هم متوجه نشدید؟
شما می توانید به ایمیل خود ایشان تماس بگیرید و اطلاعات بیشتری کسب نمائید
Sheykh _Mehdi_Karoubi@haloo.com : آدرس ایمیل ایشان

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home