به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


18 January 2009

!!! حافظ این رند خرابات نمیرد هرگز

به پا خیز: این روزها هر کسی برای نشان دادن وضعیت نابسامان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این مملکت با هر زبان وکلامی دهان می گشاید. در این بین افرادی خوش ذوق نیز پیدا می شوند که این مطالب را با ذوق و قریحه ذاتی خود پیوند زده و نتیجه، معجونی همچون فایل پیوستی پا به عرصه وجود می گذارد
این بنده حقیر در آن حدی نبوده و نیستم که ادعایی در این زمینه به رخ سایرین بکشم، لیکن تنها نکته هراس از آن است که همانند موسیقی رایج این روزها، ادبیات نوشتاری و بخصوص شعر فارسی نیز دچار چنین ابتذال و طاعونی گردد که درمانی بر آن در آینده ای نه چندان دور میسر نگشته و کارساز نیاید. چیزی که این روزها به مراتب به چشم می آید
البته من مخالفتی با طنز و بخصوص ادبیات انتقادی آن ندارم، که بسیار به این موضوع علاقه مند نیز می باشم. اما اعتقاد راسخ دارم که هر مطلب و نوشتاری سبک خاص خویش را می طلبد. از طرفی شایسته نیست که بزرگانی چون حافظ را در این دعوی دخیل نمائیم. از زاویه ای دیگر و به قول فرمایش یکی از دوستان، شاید به آن دلیل که خود فاقد این استعداد هستم از این زاویه به موضوع می نگرم. قضاوت با شما خواننده صمیمی
برای خواندن مطلب مورد بحث اینجا را کلیک کنید

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home