به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


06 December 2008

!!! گریه شاید بهترین حال من است

به پا خیز: متاسفانه برخی مشغلات و فعالیتها در این ایام مانع از آن گردید تا این وبلاگ را همچون گذشته تازه گردانم. اما باز هم ضمن تشکر از برخی دوستان عزیز که همواره به پا خیز را مدیون الطاف خویش نموده اند، یکی از مطالب ارسالی این عزیزان را بعنوان پست جدید برگزیدم. اما فی الواقع و با تماشای تصاویر غدد اشکی ام با عضلات صورتم به مبارزه برخاسته و نهایت آنکه خود نیز به این جمع بندی رسیدم که :گریه شاید بهترین حال من است
این فیلم کوتاه را از اینجا ببینید

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home