به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


05 May 2006

اطلاعيه سازمان ديده‌بان حقوق بشر درباره دستگيرى رامين جهانبگلو

ديده‌بان حقوق بشر نوشته است: "دستگيری خودسرانه رامين جهانبگلو نشان دهنده وضعيت خطرناک آزادي‌های دانشگاهی و آزادی بيان در ايران امروز است." اطلاعيه سازمان ديده‌بان حقوق بشر به شرح زير است
بازداشت محقق عالی ايراني، بدون هيچ اتهام (نيويورک، پنجم می ماه ٢٠٠٦) – سازمان ديده بان حقوق بشر امروز گزارش داد، رامين جهانبگلو يکی از برجسته ترين محققين ايرانی درزندان اوين، جايی که بيم ونگرانی شکنجه وی می رود، نگهداری مي‌شود. مقامات ايرانی بايد فورا جهانبگلو را که بدون هيچ اعلام جرمي، به مدت نزديک به يک هفته در مکانی بدون تماس با دنيای خارج نگهداری می شود، آزاد کنند. جهانبلگو انديشمند برجسته‌ای که کتاب‌های متنوعی در موضوعات مختلف فرهنگی و فلسفی نوشته، مدير گروه انديشه معاصر در دفتر پژوهش های فرهنگی در تهران است. فعاليت‌های دانشگاهی او دربرگيرنده تحرير بيش از ٢٠ کتاب به زبان‌های انگليسي، فرانسه و فارسی است. او همچنين مطالبی را در روزنامه‌ها و مجلات مختلف ايرانی و خارجی به چاپ رسانده است
جو استورک معاون بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: "دستگيری خودسرانه رامين جهانبگلو نشان دهنده وضعيت خطرناک آزادي‌های دانشگاهی و آزادی بيان در ايران امروز است."، به گفته وی " اين محقق و پژوهشگر برجسته بايد به خاطر دستاوردهای آکادميک خود مورد تحسين شود نه آنکه در بدنام‌ترين زندان ايران مورد بازجويی قرار گيرد." مقامات رسمی ايران جهانبگلو را حوالی روز پنج شنبه گذشته ٢٧ آوريل، در فرودگاه مهرآباد بازداشت کردند. آنان از اينکه تا روز چهار شنبه سوم مي، زمانی که محمود سالارکيا معاون دادستان کل تهران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجويان ايران اين خبر را تاييد کرد، از پذيرفتن اين خبر خودداری کردند
همچنين روزچهارشنبه خبرگزاری فارس نيز به نقل از سهراب سليماني، رييس سازمان زندان‌های استان تهران، اعلام کرد که جهانبگلو در زندان اوين نگهداری مي‌شود. هيچ کدام از اين مقامات رسمی دليل اين بازداشت را اعلام نکرده است. يکی از مقامات قوه قضاييه به روزنامه اعتماد ملی گفته است اتهاماتی که عليه جهانبگلو اقامه شده است بعداز بازجويي‌های وی اعلام خواهد شد. جو استورک مدير بخش خاورميانه‌ای سازمان ديده بان حقوق بشر گفت:" دستگاه قضايی ايران به دليل گرفتن اعترافات اجباری با استفاده از شکنجه و بدرفتاری با زندانيان، بدنام است." وی افزوده است: ما دولت ايران را کاملا مسئول وضعيت سلامت جهانبگلو مي‌شناسيم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home