به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


15 May 2006

فوت يک زندانی بعلت بی توجهی مسئولين زندان گوهر دشت

فعالان حقوق بشر در ایران : در سه شب پیش در زندان گوهردشت کرج ، زندانی به نام داود خودی که جانباز جنگ بوده و از ناراحتی قلبی رنج میبرده ، دچار مشکل جسمی میشود و تقاضای رفتن به بهداری را مینماید که بعلت عدم اعتناء مسئولین اقدامی صورت نمیگیرد و وی صبح جمعه در بهداری زندان فوت مینماید
آقای ولی الله فیض مهدوی زندانی سیاسی که بعلت وضعیت بد جسمی بشدت تحت فشار هستند و بعلت مشکلات کلیوی ، بیشتر از یازده کیلوگرم وزن از دست داده اند و تاولهای بزرگی بر روی پوست ایشان بوجود آمده است ، ضعف بینایی وبالا آوردن خون نیز از دیگر آثار بیماری ایشان میباشد ، آقای اسد شقاقی به ناراحتی شدید کلیه مبتلاء شده اند که بعلت عدم رسیدگی مسئولین این بیماری در وی تشدید شده است ، در مورد آقای مهرداد لهراسبی که در زندان به عفونت فک و رماتیسم حاد ، ناراحتی قلبی وافزایش وزن غیر معقول مبتلا شده اند هیچگونه اقدام موثری صورت نگرفته است ، آقای حیدرقلی سلطانی از زندانیان زندان اوین با وجود کهولت سن و ناراحتی قلبی در وضعیت بد جسمی قرار دارند . زندانیان مهتم به بمب گزاری در اهواز همچنان در سلولهای انفرادی و در وضعیت بسیار بدی در زندان گوهردشت کرج به سر میبرند
این روند در سایر زندانهای کشور در جریان است و بسیاری دیگری از زندانیان از عدم توجه به وضعیت بهداشتی و درمانی بشدت رنج میبرند و سلامتی و جان آنان در خطر است.فعالان حقوق بشر در ایران ضمن ابراز نگرانی شدید ازاین روند و محکوم نمودن نقض حقوق بشر خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی میباشد . از تمامی فعالان و مدافعان حقوق بشر تقاضای تلاش و همکاری در این راستا را داریم و دست تمامی کسانی که در این راه با ما همگام هستند را میفشاریم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home