به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


22 May 2006

هشت ماه بلاتکليفی و بازجويی از يک زندانی سياسی

واحد اطلاع رسانی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی - مصطفی دریانورد مخالف سياسي27 ساله كه در شهریورماه 1384 دستگیر شده همچنان در بلاتكليفي به سر مي برد. وي در بازداشتگاه امنيتي 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی قرار دارد. با گذشت 8 ماه از مدت بازداشت مصطفي دريانورد به اتهام اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام، وزارت اطلاعات پرونده او را به صورت كامل به دادگاه انقلاب تحويل نداده و دادگاه انقلاب نيز اقدامي قابل توجه در مورد وضعيت وي انجام نداده است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home