به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


18 May 2006

توقف حکم اعدام ولی الله فیض مهدوی


فعالان حقوق بشر در ایران : فعالان حقوق بشر در ایران پیروزی بزرگ درجبهه حقوق بشر و در راستای توقف نقض حقوق بشر در ایران را که بر پایه اتحاد و در موضوعیت توقف حکم اعدام آقای ولی الله فیض مهدوی محقق شد را به تمامی ملت ایران ، فعالان و آزادیخواهان تبریک و تهنیت عرض مینماید .در نگاهی دوباره و عمیق تربه این دست آورد ، باید عنوان نمود تاریخ اجرای حکم اعدام آقای فیض مهدوی 26/02/85 از سوی حاکمیت رسماٌ اعلام شده بود و قطعاٌ این حکم بلحاظ تجربیات تلخ گذشته و سیستم اجرایی در تاریخ مقرر به اجرا در می آمد . تن دادن حاکمیت به توقف حکم اعدام آقای مهدوی قطعاٌ بدلیل حمایتهای متحد ، گسترده و متداوم تمامی جریانات ، فعالان داخلی و خارجی ، نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی، جوامع بین الملل و غیره بود که شاهد این خیل عظیم حمایت و نتیجه آن بودیم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home