به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


22 May 2006

بايد سايت‌ها و وبلاگ‌ها براي انتشار مطالب خود، آن را ابتدا عرضه كنند و مجوز بگيرند

بايد به نظام صنفي تبريك گفت كه در اين برهوت خبري، دست روي موضوع حساس و مهمي مانند فيلترينگ گذاشت، و توانست كمي آن را عيان‌تر كند.در جلسه امروز در باره مسائل فيلترينگ، نكات جالبي مطرح شد كه حساس‌ترين و مهم‌ترين آنها را مهندس طوسي نماينده قوه قضاييه و مسئول دفتر اينترنت دادستاني مركز بيان كرد. كمي دقت در اين سخنان، عميقا نشان خواهد داد كه در نگاه و عمل مديران فيلترينگ كشورمان چه مي‌گذرد. بخشي از سخنان وي را ببينيد:1- [بايد به سمتي برويم كه] سايت‌ها و وبلاگ‌ها براي انتشار مطالب خود، آن را ابتدا عرضه كنند و مجوز بگيرند.2- بعضي كاربران در سايت‌هاي دوست‌يابي در فضاي مجازي براي خود دوست پيدا مي‌كنند، حتا ديده شده كه كاربري 120 دوست براي خود پيدا كرده است.، و با 40 تاي آنها ارتباط برقرار كرده است!3- نقاط ورودي اينترنت كشور مانند نقاط مرزي كشور است كه بايد همه ورود خروج‌ها از آنها كاملا تحت كنترل باشد. در واقع اينها دروازه‌هاي مجازي كشور هستند.4- اطلاعات كاربران در سايت‌هايي مانند اوركات مورد استفاده سازمان‌هاي جاسوسي و اطلاعاتي دنيا قرار مي‌گيرد. اين از دلايل فيلتر شدن آنها بود.5- البته چت نيز به همين ترتيب مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ولي اگر چت را هم فيلتر كنيم، جامعه دچار شوك ناگهاني مي‌شود، و به همين
خاطر فعلا ما از كنار آن گذشته‌ايم
weblog.ccwmagazine.com

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home