به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


22 May 2006

!!! سفر احمدى نژاد عين فرمان حضرت على (ع) است

نماینده مجلس: سفر احمدى نژاد عين فرمان حضرت على (ع) است! - پس از آیت الله جنتی، که در نماز جمعه دو هفته پیش، نامه احمدی نژاد به بوش را «الهام الهی» دانسته بود، این بار یک نماینده مجلس در نطق پیش از دستور خود، با تاكيد به اينكه «اگر متهم به قياس نشوم» گفت: سفرهاى «محمود احمدى نژاد» رئيس جمهورى عين فرمان حضرت اميرالمومنين(ع) است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home