به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


29 May 2006

برقراری حکومت نظامی اعلام نشده در تبریز

بر اساس آخرین گزارشهای رسیده، در پی تظاهرات ضدحکومتی شب گذشته در تبریز که به درگیریهای گسترده میان نیروهای حکومتی و مردم و جوانان دلاور تبریز انجامید، جمهوری اسلامی یک حکومت نظامی اعلام نشده را در این شهر برقرار کرده است
گزارشهای دریافتی حاکیست که اقشار مختلف مردم تبریز در حال آماده شدن برای یک اعتصاب گسترده در این شهر هستند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home