به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


29 May 2006

تمامي ارتباطات ايران براي 20 دقيقه قطع شد


سيستم فيلترينگ جديدي که با هزينه بالاتر از پنجاه ميليون دلار خريداري شده است، بعد از ظهر پنجشنبه اولين آزمايش خود را انجام داد و براي بيست دقيقه تمام سايت هاي اينترنتي و حتي خبرگزاري هاي نيمه دولتي که ارتباط مستقيم دارند بسته شدند
بعد از قطع ارتباط کاربران ايران با شبکه جهاني، مسئول امور فني شرکت پارس آنلاين اين مشکل را از سوي شرکت مخابرات ايران دانست و گفت: در اين فيلترينگ گسترده هيچ از شرکت هاي پشتيبان مسئول نبودند و خطا از شرکت مخابرات بوده است.گفته مي شود اين فيلترينگ پردامنه زودتر از برنامه خود به کار انداخته شد، چرا که از سوي شوراي عالي امنيت ملي از شرکت وارد کننده دستگاه و نصب کننده آن خواسته شده بود که کارآمدي ادعائي خود را نشان دهد
قطع ارتباط اينترنتي بعداز ظهر پنجشنبه از آن جا بعضي از درست در کاران را تعجب کرده که علاوه بر سايتهاي خارجي ازجمله "ياهو" و "گوگل"، خبرگزاري هاي داخلي از جمله "آفتاب"، "فارس"، "ايلنا" و.... را نيز در برگرفت

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home