به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


30 May 2006

قطعنامه‌ی انجمن جهانی قلم درباره ایران

صدای آلمان: انجمن جهانی قلم (پن)، در پایان کنگره‌ی سالانه‌ی خود در برلین، با تصویب قطعنامه‌ای، خواستار آزادی نویسندگان و روشنفکران دربند در ایران، پیگیری جدی پرونده‌ی قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای و پرونده‌ی قتل زهرا کاظمی شد. کنگره‌ی پن همچنین با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، آزادی فوری ‌دکتر رامین جهانبگلو و رفع اتهام از وی را خواستار شده است. این نامه را همه‌ی اعضای شرکت‌کننده در کنگره بجز نویسنده‌ای از فلسطین، امضا کردند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home