به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


17 May 2006

فیلمی تکان دهنده از جنایات رژیم اسلامی

آژانس خبری کميته مبارزه با سانسور در ايران: در سال ۱۳۸۴ و بعد از حمله عوامل حکومتی به سنديکای کارگران شرکت واحد فيلمی تهيه شده است . در آن زمان طبق صلاح ديد شخص آقای اصانلو و دوستان ايشان انتشار اين فيلم به زمان مناسب تری موکول شد. اما اکنون که نزديک به يک سال از آن زمان ميگذرد جنبش مظلوم کارگری ايران نه تنها به به حداقل های استاندارد حقوق طبيعی خود نرسيده بلکه روز به روز از آنچه تا بحال داشته محروم تر ميشود. بسياری نميدانند که در فراز و نشيب مبارزات جنبش کارگری ايران خصوصا در چند سال گذشته چه هزينه های سنگينی شامل حال اعضای اين جنبش شريف شده است. اقتصاد سنتی بازار با تکيه بر آموزه ای اسلامی چه بر سر نيروی کار ايرانی آورده و اين طبقه شريف اچتماع ايرانی در کمال نجابت خون جگر را فرو برده و گلايه نکرده است . امروز که اصانلو در زندان به سر ميبرد تصميم بر آن شد تا اين فيلم تکان دهنده در غالب آژانس خبری کميته مبارزه با سانسور در ايران انتشار يابد
اين روزها رامين جهانبگلو نيز بازداشت شده است هرچند بايد برای رهايی او اقدام کرد اما اميدوارم تلاش برای آزادی او حکم اعدام فيض مهدوی را تحت شعاع قرار ندهد.آنان که در سال شصت برای اعدام آزادی ‌خواهان هلهله کشيدند چند سال بعد زير بار تابوت فرزندان‌شان کمر خم کردند
وقتی مردمی جسورترين و آگاه‌ترين فرزندان‌اش را از دست مي‌دهد بايد منتظر سرنوشت شومی باشد و در اين ربع قرن مردم ايران چه ديدند
هدف ما از تهيه و انتشار اين فيلم اين است که گوشه ای از رنجهای طبقه کارکر ايران را به جهانيان نشان بدهيم. گوشه ای به غير از فقر. محروميت وخون جگر...اميد است انتشار اين گونه اسناد تاريخی از مبارزات آزادی خواهانه ملت ايران که از اين پس نيز از ناحيه کميته مبارزه با سانسور در ايران ادامه خواهد داشت باعث ايجاد شرايطی نگردد که موقعيت ديگر مبارزين نظير رامين جهانبگلو ولی ال.. فيض مهدوی و اعداميان و ديگران تحت الشعاع باز تاب اين گونه افشا گری ها قرار بگيرد . اين فيلم تکان دهنده را از اينجا دانلود کنيد http://ahmadbatebi3.host.sk/Movie_0001.zip

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home