به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


06 June 2006

وحشی گریهای رژیم کماکان ادامه دارد

پیک ایران : خانم رقیه لیسانی همسر عباس لیسانی در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آراز، اظهار داشت ماموران مسلح اداره اطلاعات که تعداد آنان بیش از سی تن بود با اسلحه در منزل را شکسته و در برابر چشمان وحشت زده وی و فرزندانش ، عباس لیسانی را مورد ضرب و شتم قرار داده اند در پاسخ به اعتراضات وی یکی از ماموران اداره اطلاعات گفته است آنان مجوز تیر باران عباس لیسانی را دارند و می توانند وی را مورد اصابت شش گلوله قرار دهند لازم به یاد آوری است این گفتگو در شرایط بسیار دشواری به پایان رسید چون اداره اطلاعات مرتبا به قطع ارتباط تلفنی اقدام می کرد بنا بر اخبار واصله ، عباس لیسانی زیر وحشیانه ترین شکنجه قرار دارد و حد اقل یکبار بیهوش شده است اداره اطلاعات می کوشد وی را وادارد که در تلویزیون ظاهر شده ضمن اظهار ندامت و توبه از کرده خود به ارتباط با آمریکا و انگلیس اعتراف نماید

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home