به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


13 June 2006

(ده فرمان حضرت موسي(ع) به روايت حضرت محمود(ع

یک ) خداي يگانه را که اورانيوم را غني و هاشمي را فقير مي کند بپرستيد
دو ) بت پرستي پيشه خود نسازيد، و از هيچ چيز جز خداوند و ولي فقيه و مصباح يزدي تبعيت نکنيد
سه ) تمام يهود را بزرگ داريد و بعد از اينکه آنها را بزرگ داشتيد کشورشان را از روي نقشه جهان حذف کنيد
چهار) روز هفتم هر هفته دست از کار بکشيد و براي اعلام حمايت از انرژي هسته اي به خيابان برويد
پنج ) پدران و مادران خود را گرامي بداريد و در انتخابات به جاي آنها رأي بدهيد
شش ) هرگز جنايت نکنيد، مگر در مورد کساني که از قيافه شان خوش تان نمي آيد
هفت ) هرگز زنا نکنيد، اما به هر حال زنا از روزنامه نگاري بهتر است
هشت ) هرگز دزدي نکنيد، به جاي آن يک قرارداد رسمي با شهرداري بنويسيد و پورسانت تان را بالا ببريد که خداوند پورسانت را دوست دارد
نه ) سوگند دروغ نخوريد، اما در اخبار تلويزيون و در زمان انتخابات هر چه دروغ خواستيد بگوئيد
ده ) شهادت دروغ ندهيد، مگر در مورد هاله نوراني اي که دور سر رئيس جمهور ظاهر شده است
ابراهیم نبوی

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home