به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


12 June 2006

اکبر محمدی در خانه اش بازداشت شدپیک ایران : فعالان حقوق بشر در ایران : بر اساس آخرین گزارشات دریافتی اکبر محمدی زندانی سیاسی که در مرخصی استعلاجی بسر میبرد در ساعت 2 ظهر امروز در منزل خود در شهرآمل با یورش مامورین امنیتی و با حکم دادستان میری بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل گشت . زندانی سیاسی منوچهر محمدی نیز چندی قبل به همین شیوه و به حکم دادستان میری بازداشت و به زندان برگردانده شد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home