به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


19 June 2006

! فقر , فحشا و فروش نوامیس ایرانیايلنا: يك كارشناس ارشد مطالعات زنان گفت: براساس بررسى هاى كارشناسان، سهم زنان در بخش هاى مديريتى كشور تنها ۲ درصد است. محبوبه مقدم، دانشجوى كارشناسى ارشد پژوهشگرى مطالبات زنان، در همايش روز جهانى زن روسپى گرى را يكى از آسيب هاى اجتماعى زنان عنوان كرد و گفت: قربانيان روسپى گرى در تهران به بالاترين حد خود رسيده و مكان هايى كه به شكار انسان ها نشسته اند، فقط در تهران به هشت هزار مورد مى رسد. وى مدعى شد: روزانه ۵۴ دختر ۱۶ تا ۲۵ ساله ايرانى در كراچى خريد و فروش مى شوند و سرمنشأ اين فاجعه سياستى است كه باعث فقر و محروميت اكثريت جامعه شده است
مقدم با اشاره به گزارش هاى مستندى كه در بعضى از مطبوعات كثيرالانتشار چاپ شده، خاطرنشان كرد: اين گزارش ها گوياى دست داشتن برخى افراد ذى نفوذ در گسترش فحشا است، زيرا باندهاى قاچاق كه دختران را با هواپيما به كشورهاى جنوب خليج فارس منتقل مى كنند، چگونه از اين تسهيلات برخوردار شده اند. وى افزود: تعداد دختران فرارى در كشور دست كم به ۳۰۰ هزار نفر مى رسد و قريب به ۸۶ درصد دختران كه براى نخستين بار از منزل فرار مى كنند، مورد سوءاستفاده جنسى قرار مى گيرند. مقدم با بيان اين مطلب كه بيش از ۸ ميليون زن ايرانى در فقر مطلق زندگى مى كنند، خاطرنشان كرد: تعداد جوانان مبتلا به مشكلات روانى در ايران، بين ۸ تا ۱۰ ميليون نفر تخمين زده مى شود كه اكثر آنها را دختران تشكيل مى دهند
وى با اعلام اين كه در ايران نسبت خودكشى در مقايسه با تمام كشورهاى جهان در بالاترين حد قرار دارد، افزود: سالانه هفت هزار نفر خودكشى مى كنند كه بيشترشان زن هستند. اين پژوهشگر با انتقاد از اينكه زنان در فعاليت هاى اجتماعى و سياسى نيز با وضعيت مطلوبى روبه رو نيستند، اعلام كرد: براساس بررسى هاى كارشناسان، سهم زنان در بخش هاى مديريتى كشور تنها دو درصد است كه شايد ناشى از فقر عمومى در ايران باشد. وى در پايان قطعنامه زنان كه در ۱۱ بند تدوين شده بود را اعلام كرد كه از هم آن مى توان به ممنوع شدن تعداد زوجات، حق شركت در مسابقات ورزشى و فعاليت هاى هنرى براى زنان و اينكه زنان در انتخاب لباس و پوشش خود كاملاً آزاد باشند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home