به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


15 June 2006

بیانیه زندانیان و اعتصاب غذا در زندان گوهردشتبه نام آفریدگار آزادی
با درودی بیکران به تمامی زنان آزاده ایران
دگر بار دست جنایتکار مرتجعین غاصب از آستین گماشتگان جیره بگیر دربار ولایت بیرون آمد و بدون توجه به هشدارهای ملت ایران بانوان ایرانی را در تجمع بیست و دوم خرداد ماه میدان هفت تیر تهران مورد تعدی و اهانت و ضرب و شتم قرار داد و بسیاری را دستگیر و روانه سیاهچالهای استبداد ساخت .بانوانی را که تنها در جهت طرح پیش پا افتاده ترین حقوق انسانی خود دست به یک تجمع مسالمت آمیز زده بودند ، اما ملایان بزدل ، وحشت زده از بیم سرنگونی حکومت منحوس شان که توان تحمل کوچکترین صدایی مخالف و آزادیخواهانه را ندارند ، همچون سگان هار دور از حیا و شرف و عزت و آبرو به ساحت مقدس بانوی ایرانی حمله ور شدند و هر چه لایق خود بود نثار بانوان ایران زمین کردند
از این روی ، ما دگر بار ضمن محکوم نمودن این عمل شنیع و ضد انسانی دولت مهرورزی از حاکمیت مرتجع ملایان میخواهیم تا فوراً نسبت به آزادی بی قید و شرط تمامی دستگیرشدگان اقدام نماید ، و به ملایان قدرت طلب بنده لذت و مقام و ثروت اعلام میکنیم تا هشدارهای مردم ایران را جدی بگیرند و از این همه جرم و جنایت و تعدی به حقوق مردم ایران دست برداند ، که در غیر اینصورت بزودی در چشم بر هم زدنی دچار چنان عاقبت شومی خواهند شد که حتی گربه های مطبخشان نیز از پیامدهای دهشتناک آن در امان نخواهند ماند ، این وعده محتوم تاریخ است .در انتها لازم به ذکر است ما عموم زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج در اعتراض به این سرکوب کم سابقه و وحشتناک از این تاریخ اقدام به برقراری سه روز اعتصاب غذای عمومی مینماییم
اتحاد مبارزه پیروزی
امیر حسین حشمت ساران – دبیرکل جبهه اتحاد ملی ایران / بهروز جاوید تهرانی - از اعضای جبهه دموکراتیک ایران / افشین بایمانی / جعفر اقدامی / ولی الله فیض مهدوی / مهرداد لهراسبی / علیرضا کرمی خیرآبادی
فعالان حقوق بشر در ایران

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home