به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


16 June 2006

زمينه سازي براي اعمال فشار به پناهجويان و مخالفان ايرانيدبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران طي اطلاعيه اي اعلام كرد, فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران كه به رغم سركوب گسترده و وحشيانه, در مقابله با خيزشها و قيامهاي مردمي در استانهاي مختلف كشور به شدت ناتوان و ضربه پذير است, بارديگر اين خيزشها را به خارج كشور نسبت داد
به گزارش خبرگزاري حكومتي ايرنا, غلامحسين محسني اژه اي , وزير اطلاعات رژيم , ضمن ابراز وحشت از اين كه «دشمن به شدت به دنبال اختلاف افكني بين مردم و دولت است», مدعي شد , «برخي از عوامل ناامني‌هاي اخير، خارج از مرزهاي كشور هستند كه تلاش براي ناكامي آنها در اين ترفندها آغاز شده است».سردژخيم وزارت آدم كشي و جاسوسي آخوندها با اشاره به زد و بندهاي فاشيسم مذهبي حاكم با برخي از كشورهاي خارجي مدعي شد, با هماهنگي وزارت امور خارجه با دولتهايي كه اين افراد در داخل كشورآنهازندگي مي‌كنند و يا به كشور آنها گريخته‌اند و يا از داخل آن كشورها عوامل داخلي را هدايت مي‌كنند در تماس هستيم... تلاش مي‌شود از طريق خود آن كشورها آن افراد دستگير و تحويل جمهوري اسلامي داده شوند و يا حداقل جلو اقدامات آنها گرفته شود
اظهارات وزير اطلاعات معنايي جز زمينه سازي براي گسترش سركوب داخل ايران به كشورهاي خارجي و زمينه سازي براي اعمال فشار و اقدامات تروريستي عليه مخالفان و پناهجويان ايراني ندارد. مقاومت ايران با يادآوري مسئوليت اين كشورها نسبت به اصول و پرنسيپهاي همان كشورها و حق مقدس پناهندگي و حق خدشه ناپذير آزادي بيان, نسبت به هر گونه بند و بست با استبداد قرون وسطايي حاكم بر ايران توسط طرف حسابهاي بين المللي اش هشدار مي دهد و اين دولت ها را مسئول امنيت و سلامت ميليونها ايراني پناهنده در خارج ايران مي داند
همبستگي ملي

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home