به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


18 July 2006

!!! نبینید , نیاندیشید , نشنوید , تنها آنچه ما میخواهیم بنویسید


خبرنگار خبرگزاری ايلنا بدليل درخواست مصاحبه با وزير مسكن دستگير شد. به گزارش اين خبرگزاری چندی پيش وزير مسكن برای بازديد از شهرستان بم عازم اين شهر شده بود كه خبرنگاران ايلنا, خواستار مصاحبه با وی می شود. بدنبال اين درخواست مسوول حراست تيم همراه وزير مسكن، از نيروی انتظامی اين شهرستان می خواهند تا خبرنگاران دفتر كرمان ايلنا, را بازداشت كند. بدين ترتيب در تمام مدت بازدديد وزير مسكن خبرنگار در بازداشت نيروی انتظامی شهرستان بم می ماند
همزمان با انتشار اين خبر، از جلسه مصاحبه مطبوعاتی رئيس مجلس نيز، خبرگزاری های داخلی گزارش داده اند كه حداد عادل با برخوردی تند نسبت به خبرنگار روزنامه تازه تاسيس كارگزاران، به او دستور داد تا در باره نقش دخالت های خارجی در ايران در زمان انقلاب مشروطه و به شكست كشاندن اين انقلاب سئوال نكند. خبرنگار كه نمی توانست درباره دخالت ايران در لبنان و كشيده شدن ايران به ورطه جنگی جديد و شكست حاكميت و يا بسته شدن كامل دفتر انقلاب اسلامی سئوال كند، سعی كرده بود از اين در وارد شده و از نقش دخالت خارجی و فراهم آمدن زمينه های آن سئوال كند. خبرنگار ضمن قبول دستور حداد عادل، خواست با گفتن "ولی” سئوال را به گونه ای ديگر طرح كند كه حداد عادل گفت: ولی بی ولی
همچنين بنا بر یک خبر دیگر که از زنجان مخابره شده، رضا عباسی چهره مطبوعاتی و فعال سیاسی به هنگام مراجعت به منزل در خیابان بازداشت گردیده و تاکنون به رغم گذشت بیش از 20 روز از دستگیری وي خبری رسمی از اين روزنامه نگار در دست نمی باشد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home