به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


27 July 2006

! تلخی از دید جنتی


- جنتی پس از ۲۶ سال حضور در شورای ‌نگهبان خاطراتی از تلخی‌‏ها و شیرینی‌‏های ربع قرن حضور در شورای نگهبان را بیان کرد
جنتی تلخ ‌ترین خاطرات را بررسی مصوباتی از قبیل مصوبه مشهور به “رفع تبعیض علیه زنان” می‌داند که لحظات تلخی را برای شورای‌ نگهبان همچون بسیاری از نهادها و مقامات دیگر به‌وجود آورد
وی افزود : ما باید فرهنگ اسلام و حق و حقوق مردم خودمان را تشخیص دهیم و در نظر بگیریم ، حالا هر کسی که می‌خواهد خوشش بیاید یا بدش بیاید. غربی‌‏ها باید بفهمند که ما مستقل هستیم و مجلس ما هم مستقل است و دولت ما هم مستقل است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home