به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


17 July 2006

آشوریها از شركت در آزمون ورودی دانشگاهها محرومند


یكی از اعضای آشوری مجلس شورای اسلامی گفت آشوریها به ‌همراه دیگر معتقدان ادیان الهی غیرمسلمان از شرکت در آزمون ورودی دانشگاههای پزشکی، دندانپزشکی، و داروسازی و نیز سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی محروم هستند
یوناتِن بیت کولیا گفت مهم‌ ترین مشکلات جامعه آشوری ، بحران اقتصادی و مهاجرت بی ‌رویه و آوارگی در سراسر جهان است. عدم استخدام جوانان تحصیلکرده در بخش‌ های دولتی و مشاغل کلیدی از مشکلات دیگر جامعه آشوری است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home