به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


20 July 2006

!!! ورزش باید اسلامی گردد

سيد احمد خاتمی , از روحانيون تاريک انديش طرفدار خامنه ای در سخنان خود در روز چهارشنبه در نشست بسيجيان سازمان تربيت‌ بدنى رسما و صريحا با پخش مسابقات ورزشی زنان از تلويزيون جمهوری اسلامی مخالفت کرد و گفت: پخش اين مسابقات از تلويزيون چه ضرورتى دارد ؟ ما قطعا مخالف ورزش بانوان نيستيم ، اما معتقديم كه پخش آن نيز در شان سيماى جمهورى اسلامى نيست ، ديده‌ام كه برخى علما و متدينين از چنين اقداماتى اشك مي‌ريزند
وی خواستار "اسلامی کردن" ورزش شد و با اشاره به ورزش کشتی گفت: آيا پوشش ورزشى ما به خصوص در ورزش كشتى در شان جمهورى اسلامى ايران است ؟ ما هم مي‌فهميم كه با كت و شلوار نمي‌توان كشتى گرفت ، اما مي‌توان اين لباس را باحياتر كرد ؛ نبايد از غرب الگو بگيريم و هر چه كه گفتند بگوييم : چشم
به پا خيز : اصلا خانمها که نبايد ورزش کنند . شستن ظروف ٬ البسه ٬ درب و پنجره ٬ نظافت منزل ٬ تربيت فرزندان و بويژه دختران و آشنائى ايشان به تو سرى خوردن ازهمسر آينده ﴿ ولى نعمتشان بر روى زمين ) و مرد پرستى ٬ انجام امور درخواستى مرد بنا به درخواست وى بهترين ورزش جسمى و روحى براى زنان به شمار مى آيد
: در مورد ورزشهاى مبتذلى مانند کشتى ٬ شنا و ... نيز پيشنهاد مى کنيم
اولا : تا حد ممکن از اجراى اين ورزشها در ملا عام و بخصوص پخش آنها جدا جلوگيرى شود
دوما : با سرويس دهنده هاى ماهواره اى قراردا دببنديم تا مسابقات خارجى را نيز بصورت شطرنجى بر روى آنتن ببرند تا مبادا هيچيك از ايرانيان چشمانشان به گناه آلوده شود وضمنا از بارانى شدن آسمان چشمان پاك مراجع نيز جلوگيرى کنيم و ... و

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home