به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


12 July 2006

احمدی نژاد غرب را به عملیات تروریستی تهدید کرد

به گزارش رسانه های خبری جمهوری اسلامی، احمدي‌‏ نژاد در سفر خود به استان آذربایجان در جمع تعدادی از عوامل رژیم با ابراز نگرانی از پیامدهای ماجراجويی های اتمی جمهوری اسلامی , بطور آشکار کشورهای غربی را به عملیات تروریستی در داخل خاک این کشورها تهدید کرد و گفت : به شما اخطار مي‌‏كنم موج خشم نفرت ملت‌‏ها در حال افزايش است و فرصتي نمانده كه اين خشم منفجر و لبريز شود كه در اين صورت به مرزهاي منطقه اكتفا نخواهد كرد و به سوراخ شما خواهد رسید. ما علاقه نداريم چنين حادثه‌‏اي اتفاق بيفتد، ولی اگر چنين وضعي پيش آيد، هيچ‌‏كس نمي‌‏تواند جلوي حركت آنها را بگيرد
احمدی نژاد همچنین اظهارات یهود ستیزانه خود را بار دیگر تکرار کرد و خطاب به كشورهاي غربي گفت : شما همانگونه كه اسرائيل را به وجود آوردید، بايد آن را از منطقه بيرون ببرید، شما همانطور كه با فتنه‌‏گري اين رژيم جعلي را برپا كرديد، خودتان دست و پايش را جمع كنيد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home