به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


07 July 2006

دو فاجعه دیگر در زندان رجایی شهربر اساس آخرين گزارشات فعالان حقوق بشر در ايران از زندان رجایی شهر در دو شب گذشته در بند یک این زندان ، زنداني به نام احمد نوروزي که در هنگام بازرسي در مقابل نيروهاي گارد زندان مقاومت نموده بود ، پس از خروج گارد توسط وکيل بند که از زندانيان مزدور ميباشد با ضربات چاقو به قتل رسيد ، همچنين در همان تاريخ فردي که بعلت عدم توانايي در پرداخت مهريه در زندان رجائي شهر بند دارالقرآن اندرزگاه دو سالن شش بسر ميبرد توسط زندانيان خطرناک با استفاده از داروهاي روانگردان بيهوش شده و مورد تجاوز زندانيان قرار گرفته است ، با اينحال تا کنون هيچ اقدامي از سوي مسئولین زندان برای این وضعیت صورت نگرفته است
فعالان حقوق بشر در ايران ضمن ابراز نگراني از نگهداري زندانيان سياسي بدون در نظر گرفتن اصل تفکيک جرايم در زندانهاي سراسر کشور و عدم اجراي اصل تفکيک جرايم ، درخواست نظارت موثر و مستمر بر زندانها و آزادي زندانيان سياسي را خواستاراست

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home