به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


17 July 2006

تنگ نمودن حلقه های امنیتی توسط رژیم اسلامی

همزمان با شکل گيري ائتلافي نانوشته حول محور آزادي زندانيان سياسي در ميان منتقدان و مخالفان جمهوري اسلامي، رييس قوه قضاييه دستور تاسيس معاونت امنيت در تمام دادسراهاي کشور را صادر کرد. چند روز پيش نيز وزير دادگستري از تاسيس بازداشتگاه هاي موقت در سراسر کشور ظرف يک ماه آينده خبر داد
جمال کريمي راد،سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به خبرنگاراني که از او درباره تداخل مسئوليت تاسيس معاونت امنيتي در دادسراها با وزارت اطلاعات سئوال کردند گفت : معاونت امنيت دادستاني‌‏ها در تعامل و همكاري با وزارت اطلاعات و مراجع امنيتي و انتظامي در پرونده‌‏هاي امنيتي مشغول به فعاليت خواهند بود . علاوه بر اين ، خبر تاسيس بازداشتگاههاي موقت در سراسر کشور نيز در دامن زدن به نگراني مدافعان حقوق بشر نقش داشته است.
به گفته وزير دادگستري , دستور تاسيس بازداشتگاههاي موقت در سراسر کشور ظرف يک ماه آينده صادر شده است
در اين ميان يک نکته ديگر نيز در سخنان وزير داگستري بود که نشان مي داد آغاز به کار بازداشتگاههاي موقت کشور برنامه پيش بيني شده اي در قوه قضاييه نبوده است، چرا که وزير دادگستري گفت: امسال قوه قضائيه از محل بودجه‌هاي داخلي هزينه لازم اجاره اين گونه اماكن را در اختيار سازمان زندانها قرار خواهد داد و از سال آينده براي آنها بودجه لازم در نظر گرفته خواهد شد
برخي از صاحب نظران احتمال مي دهند که تصميم به ايجاد چنين بازداشتگاه هايي در هفته هاي اخير و به دنبال ناآرامي در برخي از مناطق کشور اتخاذ شده باشد
از هنگام آغاز به کار دولت جديد، رسانه هاي حامي دولت انتقادات تندي در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي به هاشمي شاهرودي وارد کردند؛ اما جالب اينکه در هفته هاي اخير و با بروز نشانه هايي مبني بر غلبه نگاه امنيتي بر نگاه شهروندي در قوه قضاييه، از شدت اين انتقادها کاسته شده است
بر گرفته از روزنامه الکترونیکی روز

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home