به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


13 July 2006

اعدام 6 نفر در ملاعام در شهرهای ایران

خبرگزاری فرانسه از تهران به نقل از رسانه های خبری جمهوری اسلامی گزارش داد طی 24 ساعت گذشته 6 نفر در شهرهای مختلف ایران در ملاعام اعدام شدند
این خبرگزاری نوشت روز گذشته یک نفر در اصفهان در ملاعام اعدام شد. امروز نیز یک تن دیگر را در شهرستان شاهرود در ملاعام بدار آویختند
دستگاه قضايی جمهوری اسلامی همچنین 4 نفر را در شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان اعدام کرده است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home