به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


17 July 2006

شنیدنی , از لابلای سخنان گنجی در نیویورک

آقای ژاك شيراك رئيس جمهوری فرانسه در ديداری كه با حسن روحانی داشته، گفته بوده كه شما يك تعداد اسلحه داشتيد مانند ژ 3 و كلاشينكف و آمديد تمام مخالفين خودتان را در كشور ما ترور كرديد. اگر شما بمب اتمی داشته باشيد، چه بلايی سر جهان می آورید ؟

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home