به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


21 June 2007

عقب نشینی رژیم از اجرای حکم سنگسار در قزوین

در پی اعلام خبر قصد جمهوری اسلامی برای به اجرا گذاشتن حکم سنگسار زن و مردی در استان قزوین که با موجی از خشم و انزجار ایرانیان در جهان روبرو شد، دستگاه قضايی رژیم اسلامی ظهر امروز از لغو این حکم خبر داد
خبرگزاری حکومتی فارس طی گزارشی نوشت : با دستور رئيس كل دادگستری استان قزوين و بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه اجرای حكم سنگسار دو نفر در تاكستان قزوين متوقف شده است
گزارشها حاکیست که برای چندین زن و مرد در شهرهای مختلف کشور حکم سنگسار صادر شده و آنها در انتظار اجرای حکم هستند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home