به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


10 July 2009

جنبش یک میلیون امضا

به پا خیز: دوستان و همراهان همیشگی، بیائید اینبار هم با حضور خود و امضاهای خودمان از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران حمایت کنیم. لطفا این پتیشن را امضا کرده و لینک آن را برای تمامی دوستان خود ( چه ایرانی و چه غیر ایرانی ) ارسال کنید

برای امضا اینجا را کلیک کنید

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home