به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


18 July 2009

ترورهای کاغذی

به پا خیز: موضوع سوئ قصد به جان محمود احمدی نژاد طی دو سال گذشته به یک سناریوی تکراری و لوث بدل گردیده و کمتر کسی حتی حاضر به نقد و تفسیر خبر آن می گردد
آنچه مسلم است تکرار این سناریو از سوی دولت کودتا در چنین شرایطی که فضای سیاسی ایران به شدت متشنج و آغشته به باروت است، هدف خاصی را دنبال می کند. پیش از این نیز محمود احمدی نژاد دو بار مدعی شده بود که عواملی طی سفرهائی که وی به عراق و ایتالیا داشته است، قصد سوئ قصد به جان او را داشته اند. این ادعاها در حالی مطرح گردید که بشدت از سوی مقامات سیاسی و امنیتی این کشورها تکذیب شد. محمود احمدی نژاد علیرغم تهدید به افشای مدارک و مستندات موجود، عملا هیچگونه اقدامی در این زمینه به عمل نیاورد تا این موضوع نیز همانند بسیاری از موضوعات و خیال پردازی های ذهن او دستمایه ساخت لطیفه ها، موضوع کاریکاتورها و همچنین پیامک های ارسالی مردم کوچه وخیابان در سطح داخلی، و عامل استهزائ سیاسی و دیپلماتیک ایران در سطح بین المللی گردد
اینبار نیز در یک اقدام جدید بار دیگر این موضوع مطرح شد و البته اینبار از زبان محسنی اژه ای وزیر اطلاعات کابینه احمدی نژاد
آنچه مسلم است آنکه طرح چنین موضوعی در چنین شرایطی چه معنایی می تواند داشته باشد؟ از یک سو با توجه به آنچه در بالا ذکر گردید و بعبارتی ساده می توان گفت که کوپن چنین ادعاهایی دیگر باطل شده و این گونه خبرها هیچ گونه واکنش داخلی یا خارجی را بهمراه نخواهد داشت
با علم به این موضوع پس چرا چنین موضوعی یکبار دیگر آنهم از زبان یک مقام امنیتی بیان می شود؟
در پاسخ به این سوال آنچه خیلی سریع از ذهن می گذرد آنستکه لااقل این بار گوینده و در حقیقت فاش کننده این مطلب بدرستی انتخاب شده بود. چراکه معمولا اینگونه توطئه ها از طریق مجاری اطلاعاتی کشف، بررسی و اعلام می گردد نه خود شخص رئیس جمهور ( از ذکر ارتباط صمیمانه ایشان با امام عصر نباید غافل شد. شاید هم در پی بی لیاقتی سربازان گمنام، خود امام ایشان را شخصا از وقوع چنین رخدادی مطلع نموده اند). اما چند نکته مهم در پس این پرده می تواند وجود داشته باشد
اول آنکه برای کاستن از التهابات فضای کنونی کشور ولو به میزانی اندک و برای چند روز چنین بحثی را مطرح نموده اند
دوم آنکه دولت احمدی نژاد و یا بعبارت بهتر دولت کودتا، برای بقا و همراه کردن ضمنی سایرین با خود، نیاز مبرمی به یک دشمن خارجی دارد. همانگونه که در خبرها آمده بود اژه ای مدعی شده است که اسرائیلی ها قصد این سوئ قصد را داشته اند و برای این مهم مذاکرات جدی را هم با سازمان مجاهدین خلق ایران در شرم الشیخ مصر و پاریس انجام داده اند. پس بهترین دشمن همان اسرائیل است که اینبار او را بعنوان عامل ترور مطرح نمایند
این در حالی است که بنا بر نظر اکثر کارشناسان و مفسران اسرائیلی، احمدی نژاد تنها گزینه ای است که می تواند اسرائیل را به خواستها و هدفهای اصلی خود در سطح بین المللی برساند و هیچگاه باندازه چهار سالی که احمدی نژاد در راس دولت جمهوری اسلامی بوده، آنها در سطح بین المللی مقبولیت و مشروعیت کسب ننموده اند
و اما نکته آخر آنکه تئوریسین های نظام به این نتیجه رسیده باشند که در صورت ادامه چنین وضعیتی در سطح داخلی و برای حفظ نظام، بهترین گزینه همان حذف فیزیکی محمود احمدی نژاد است
با این کار اولا رهبر از مواضع خود عقب ننشسته است. ثانیا جناح حاکم فرصتی برای تصفیه های فله ای شاید یه روش دهه 60 پیدا می کند. ثالثا از احمدی نژاد یک اسطوره و رجائی دیگر می سازند و نهایتا آنکه نظام حفظ می گردد
به نظر شما کدامیک از موارد فوق الذکر به واقعیت نزدیک تر است؟

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home