به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


23 July 2009

!!! او نیز آن نمی خواهد که جدش خواست

به پا خیز: مصاحبه جالب، جنجالی و شنیدنی سید حسن خمینی در خصوص حاکمیت ولایت فقیه، عدم مشروعیت نظام حکومتی ایران، پیشنهاد همه پرسی برای اصل نظام و راهکارهای مبارزاتیبرای شنیدن این فایل صوتی اینجا را کلیک کنید

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home