به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


24 April 2006

بازجوی سابق وزارت اطلاعات در سازمان انرژی اتمی


وبلاگ نسل جديد: يک کارشناس امنيتی وزارت اطلاعات در پست جديدی در سازمان انرژی اتمی قرار گرفته است
اين فرد محمد سعيدی است که در روزهای گذشته به عنوان معاون برنامه ريزى و امور بين الملل سازمان انرژی اتمی در ايران به چهره ای آشنا در رسانه ها تبديل شده است. محمد سعيدی از بازجويان و کارشناسان ارشد امنيتی وزارت اطلاعات است که بسياری از پرونده های روزنامه نگاران، دانشجويان و فعالان سياسی مدت ها در اختيار وی بود
در طی ماه های گذشته عده زيادی از سرداران سپاه پاسداران، نيروی انتظامی و بازجويان وزارت اطلاعات در پست های دولتی و سازمانی قرار گرفتند که محمد سعيدی از جمله آنهاست اما چيزی در مورد گذشته وی منتشر نشده است
انتصاب وى به اين سمت حاكى از آن است كه دولت تلاش ميكند هماهنگى هاى لازم را در آژانس انرژى اتمى بوجود آورد تا فعاليتهاى اين نهاد با توجه به شرايط بحرانى پرونده هسته اى رژيم، بر اساس سياست هاى رژيم دنبال شود

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home