به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


24 May 2006

گزارش سالانه عفو بين الملل درباره ايران


عفو بين الملل، يک سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در ايران در سال 2005 را انتشار داده است که متن کامل آن را در زير می خوانيد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home