به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


23 May 2006

فرمانده عمليات ترور شهيد بزرگ حقوق بشر ايران سفير رژيم در آلمان شد

رسانه هاي خبري رژيم اعلام كردند: بنا بر پيشنهاد منوچهر متكي وزير امور خارجه و تصويب محمود احمدي نژاد، محمد مهدي آخوندزاده به سمت سفير جمهوري اسلامي ايران در برلين منصوب شد
...ادامه مطلب

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home