به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


26 May 2006

اعمال سانسور بی سابقه نسبت به اعتراضات سراسری دانشگاه ها

ادوارنیوز: اخبار مربوط به نا ارامیها و درگیریهای هفته اخیر دانشگاههای کشور بنا به دستور مقامات امنیتی سانسور شد. در اقدامی کم سابقه خبرگزاریهای ایسنا و ایرنا تمامی اخبار و گزارشهای تصویری از تجمعات و اعتراضات دانشجویی در کوی دانشگاه ،دانشگاههای تهران و پلی تکنیک را از صفحات سایت خود حذف کردند. گفته می شود انعکاس شعارهای سر داده شده در کوی دانشگاه و تجمع دانشگاه تهران و علی الخصوص اشاره به شعار مرگ بر استبداد و مرگ بر دیکتاتور در این اخبار از جمله دلایل حذف ان بوده است
همچنین روز پنجشنبه و در پی دو روز نا ارامی و التهاب دانشگاه تهران و خوابگاه این دانشگاه در امیر اباد روز ارامی را سپری کردند و این در حالی بود که گزارشهای مختلفی از بازداشت برخی فعالان دانشجویی منتشر شده است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home