به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


29 May 2006

احضار و سرکوب دانشجویان ادامه دارد


ادوار نيوز : موج گسترده بازداشت فعالان دانشجويي در دانشگاه هاي تهران همچنان ادامه دارد . به گزارش خبرنگار ادوار نيوز فريد هاشمي عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران ، هومن كاظمي و پرويز پيران نيز هنگامي كه قصد خروج از دانشگاه تهران را داشتند دستگير شده اند . گفته مي شود وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه تهران از بازداشت اين دانشجويان اظهار بي اطلاعي كرده اند . علاوه بر 18 نفر از دانشجويان احضار شده به كميته انضباطي در هفته قبل تعداد ديگري از دانشجويان دانشگاه تهران نيز به كميته انضباطي احضار شدند.اسامي تعدادي از دانشجويان بازداشتي به شرح زير است:مجتبي بيات، فريد هاشمي، جولان فرهادي، سحر رضازاده، پگاه حمزه اي ، رضا قاضي نوري ، هومن بخش عليزاده، عرفان جوانمرد، مهدي شيرزاد، سارا سعيدي، فرهاد قربان زاده، شاهو رستگاري و بهنام سپهرمند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home