به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


26 May 2006

جامعه بین المللی بهیاییان : 54 تن از بهاییان ساکن شیراز دستگیر شده اند

به گزارش راديو فردا جامعه بین المللی بهیاییان روز چهارشنبه اعلام کرد 54 تن از بهاییان ساکن شیراز روز جمعه گذشته دستگیر شده اند و تاکنون تنها یک تن آزاد شده است. در بیانیه ای که از طرف جامعه بین المللی بهاییان صادر شده است گفته می شود تاکنون اتهامات این عده اعلام نشده است. این عده هنگام تدریس به کودکان عقب مانده دستگیر شدند. این برنامه از سوی یونیسف نهادی فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد سازماندهی شده است. گفته می شود قاضی دادگاه به خانواده های دستگیر شدگان گفته است آنها بزودی آزاد می شوند. طی چهارماه گذشته 72 تن از بهاییان در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده اند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home