به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


15 May 2006

!!! های حضرت عباس آری , اینترنت و ماهواره نهNGO

فرمانده نيروی انتظامی”اسماعيل احمدی مقدم" كه ظاهرا بايد كارش انتظامات باشد، فعلا مثل خيلی از سرداران جمهوری اسلامی كارش شده تحليل و تفسير جهان و منطقه! او در جريان سفر به جنوب خراسان، بجای آنكه دقيقا بگويد فرماندهی انتظامات با چه هدف و به چه دليل در اين منطقه تشكيل شده به تفسير جهانی پرداخته و مدعی شد كه امريكا به بهانه مبارزه با تروريسم می خواهد با اسلام بجنگد و اسلام ستيزی را پيش گرفته و در پی ايجاد بی ثباتی درجمهوری اسلامی است
فرمانده نيروی انتظامی، كه سرگرم افتتاح قرارگاه عملياتی فجر در بيرجند بود، در ادامه گفت جنگ سرد عليه ما آغاز شده، چون دشمنان در بخش نظامی مشكل داشته و لشكركشی ظاهری ندارند ولی با ايجاد جنگ سرد و روانی سعی در مقابله با ما را دارند
حال ببينيم اين جنگ سرد كه فرمانده نيروی انتظامی مدعی آنست، چيست و كدام است
سردار احمدی مقدم گفت: دشمن با بسيج رسانه‌ای از طريق ماهواره و اينترنت كه همه از آن سوی مرزها هدايت می‌شود، قصد اجرای نقشه‌های شوم خود را دارد
از سوی دیگر و رئیس یکی از دانشگاههای بزرگ کشور در جلسه‌اي كه اعضاي يكي از تشكل‌هاي سياسي با ايشان داشته‌اند، اظهار داشته است كه مي‌خواهد به همه دانشجويان، روش چگونه سينه زدن را بياموزد و قصد دارد ان جی او حضرت عباس تشكيل دهد و خطاب به دانشجويان تشكل‌هاي سياسي كه دختران و پسران در آنجا به صورت مختلط فعاليت مي‌كنند، گفته است: در آخر، شما را به خاطر اين اختلاط، سر مي‌ُبرند
این همان پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی است که احمدی نژاد و دولت امام زمان بر آن می نازند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home