به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


23 May 2006

رابطه بی حجابی با بيزاری جوانان از تحميل قوانين مذهبی

روشنگری: استاندار آذربايجان شرقی در سخنانی به رابطه گسترش بی حجابی با بيزاری نسل جوان از قوانين تحميلی مدهبی رژيم اعتراف کرد. وی در جريان معارفه مديركل جديد تبليغات اسلامى اين استان با اشاره به اين که "كشور درگير يك جنگ فرهنگى است", به ناتوانی رژيم در جذب جوانان اشاره کرد و گفت: وقتى در شهرى كه 600 مسجد دارد و فقط در 6 مسجد نماز جماعت صبح خوانده مي‌‏شود، نمي‌‏توان به وضع حجاب جامعه ايراد گرفت

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home