به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


20 June 2006

سال گذشته بیش از 610 هزار نفر روانه زندانهای جمهوری اسلامی شدند

خبرگزاری حکومتی مهر : مسئولان دستگاه قضائی در حالی از کاهش جمعیت زندانها ، حبس زدایی ، مجازات های جایگزین ، مبارزه با قاچاق اسحله و مواد مخدر صحبت می کنند که بنابر اعلام رئیس سازمان زندان ها ، جمعیت زندانی کشور 7/1 درصد رشد داشته است . به طوریکه طی سال گذشته 610 هزار
و 631 نفر وارد زندان های کشور شده اند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home